Aanvraag 20122724
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdrachtgever:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Omschrijving van de Opdracht:
Online bij de Kamer van Koophandel; Online en web zijn belangrijke pijlers van de toekomst van de KvK. Gezien het grote belang van online voor de KvK vindt een groot deel van de online ontwikkeling plaats binnen de organisatie van KvK zelf. De KvK werkt in Scrum teams aan web ontwikkeling. De Scrum teams zijn breed en multidisciplinair samen gesteld. Er wordt gewerkt in sprints van 2 tot 3 weken.

Functiebeschrijving:
Als Technisch Applicatiebeheerder zorg je voor een constante beschikbaarheid van (een deel) van het KvK Applicatielandschap en infrastructurele aspecten die daarmee samenhangen. Je zorgt er daarmee voor dat de KvK front- en backoffice medewerkers, zonder problemen hun werk kunnen doen. Daarnaast draag je bij aan een optimale beschikbaarheid van de producten en diensten die via de KvK website worden aangeboden. Tevens adviseer je de business proactief en communiceert met diverse stakeholders over het maximaal inzetten van de functionaliteiten en beheersaspecten van de systemen. Bij incidenten zoek je naar de beste en snelste oplossing en zorg je voor de juiste communicatie naar de klant. Functionele wijzigingen worden volgens de Scrum methodiek uitgevoerd in Scrum Teams. In voorkomende gevallen adviseer je de Scrum Teams m.b.t. jouw applicaties, en verzorg je de afstemming voor deployment binnen de ontwikkelstraat en begeleid je de projecten tijdens acceptatie en productie deployments.

Wat ga je doen:
Je analyseert incidenten en bepaalt of je deze zelf oplost, of bij de leverancier neerlegt. Je implementeert changes en draagt zorg voor gestructureerde uitvoering van dagelijkse beheersactiviteiten. Naast beheer van voor jouw bekende materie kun je nieuwe applicaties door bestuderen in korte tijd doorgronden, om zo snel in te kunnen spelen op eventuele incidenten. Je borgt optimale kwaliteit, lost problemen op gedreven en oplossingsgerichte wijze op en werkt aan het voorkomen van toekomstige problemen. Je zoekt actief naar mogelijkheden om processen beter in te richten en meer uniformiteit te brengen in werkwijzen. Je ondersteunt Functioneel Applicatie Beheerders op technisch vlak bij het beheer van applicaties.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar).
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Technisch Applicatiebeheerder.
– Je hebt ervaring met bedrijfskritische websites met meer dan 10 miljoen bezoekers per jaar.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het beheren van Content Management Systemen.
– Je bent buiten reguliere kantoortijden bereid mee te draaien in geplande beschikbaarheidsdiensten.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in het bezit van ITIL Foundation.
– Je hebt ervaring met  .Net gebaseerde online systemen.
– Je hebt ervaring met werkzaamheden in scrum teams.

Competenties:
– Creativiteit: je bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.
– Deskundigheid: je ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
– Kwaliteitsgerichtheid: je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
– Resultaatgericht: je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
– Samenwerken: je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: 02-07-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: minimaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20-06-2018 tussen 11:00 en 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.