Aanvraag 20122736
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
Je bent verantwoordelijk voor de operationele aansturing en continuïteit van de diensten, implementatie van de security- en compliance regels, lifecycle, levering conform SLA’s en rapporteert direct aan het Hoofd IT Operations. De Teamleider Infrabeheer is verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning en zet hier tijdig in samenwerking met HRM de benodigde acties voor uit. De IT organisatie is aan het kantelen van een waterval naar een agile methode. De Teamleider Infrabeheer levert een bijdrage in deze kanteling door het faciliteren en ondersteunen van product teams.

Werkzaamheden:
Je geeft direct leiding aan de coördinatoren en scrum masters, stuurt aan op resultaat en geeft hierbij de nodige coaching. Je levert stuurinformatie aan het hoofd IT Operations en zorgt voor de administratieve afhandeling van o.a. uren, declaraties en verlof. Je draagt zorg voor de periodieke doelstellings- functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens de richtlijnen van HRM. De zorgt voor de invulling van de formatieplaatsen en doet de selectie van kandidaten binnen de kaders van HRM. Daarnaast ben je back-up en vervang je het Hoofd IT Operations bij zijn afwezigheid.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van In Informatica of techniek.
– Je hebt 5 jaar ervaring in een functie als Teamleider (FTE aansturing van 60).
– Je hebt kennis en ervaring van zowel ITIL als Agile, Scrum en Devops.
– Je hebt kennis en ervaring in operationeel beheer van datacenters.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende in een IT omgeving.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met organisatie/team ontwikkeling.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met interne  IT processen (zoals IAM, security etc.)
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in operationeel beheer van datacenters.

Competenties:
– Coachen: je bent gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.
– Communiceren: je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Deskundigheid: je ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
– Overtuigingskracht: je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
– Resultaatgericht: je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: 02-07-2018
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: 2 x 1 jaar
Inzet: minimaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20-06-2018 tussen 11:00 en 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.