Aanvraag 20122728
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum9 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdrachtgever:
Het betreft de directie Informatisering & Inkoop binnen het pSG cluster van het Bestuursdepartement van JenV. Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatisering en Inkoop is verantwoordelijk voor de JenV-brede infrastructuur en adviseert de collega’s van de JenV-onderdelen over vraagstukken op het gebied van keteninformatisering en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders (I-control).

Beschrijving directie/afdeling:
Binnen de directie Informatisering en Inkoop zorgt de afdeling Risicobeheersing ervoor dat de informatievoorziening binnen JenV en bij de JenV-onderdelen ‘in control’ is door middel van risicogerichte I-Control en advies op het gebied van Informatiebeveiliging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Rijksbrede en JenV normenkaders. Onderdeel van het normenkader is het Handboek Portfoliomanagement Rijk waarin de kwaliteitsbewaking voor grote ICT projecten is vastgelegd conform het Chief Information Officer (CIO) stelsel.

Omschrijving Opdracht:
Bij enkele organisatieonderdelen van het departement worden IV adviesrapporten (CIO oordelen) voorbereid en opgesteld. Project wordt beoordeeld (PID, PSA, BC, PIA, e.d.) en er worden gesprekken gevoerd met betrokkenen waarna er in een kort tijdsbestek een adviesrapport (het CIO oordeel) wordt opgesteld met daarin de bevindingen en adviezen over de haalbaarheid en risico’s van het project. Dit CIO oordeel wordt door de CIO van het betreffende dienstonderdeel besproken met de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever dit CIO oordeel bespreekt met de CIO JenV. We zijn op zoek naar een ervaren Controller met ICT/IV affiniteit, die in staat is om CIO oordelen op te stellen en te bespreken met stakeholders zoals o.a. de Senior Responsible Owner (SRO) en de CIO JenV. Daarnaast wordt verwacht dat je in staat bent stukken mede te beoordelen, gesprekken bij te wonen waarbij je met de materiedeskundige(n) en de CIO bevindingen bespreekt en deze kort en bondig op papier zet. Ook ondersteunt de I-Controller de JenV onderdelen die in zijn portefeuille zitten. Tot slot dien je de afstemming met de SRO en CIO JenV samen met de CIO voor te bereiden middels oplegnotities en beleidsreacties. Ook wordt van jou verwacht dat je vanuit jouw expertise kan bijdragen in het uitvoeren van reguliere werkzaamheden en het verder professionaliseren van de I-Control afdeling en het IV proces binnen JenV.

Taken en resultaatgebieden:
– Bewaken van de eigen portefeuille met JenV onderdelen en fungeren als vraagbaak en ondersteuner op het gebied van IV en in het bijzonder de Planning & Control Cyclus
– Opstellen van IV adviesrapporten, oplegnota’s, beleidsreacties i.o.m. de CIO en/of SRO en het coördineren/begeleiden van het traject om te komen tot een adviesrapport (CIO oordeel).
– Beoordelen van stukken voor de juiste context en bijwonen van interviews om te komen tot een IV adviesrapport (CIO oordeel).
– Bespreken van uitkomsten met deskundigen en opstellen van een bevindingenrapportage.
– Samen met collega’s een bijdrage leveren door gevraagd en ongevraagd te adviseren in complexe vraagstukken op het gebied van functionaliteit, bedrijfscontinuïteit, risicomanagement en veiligheid of een combinatie daarvan.
– Bijdragen in het uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan de afdeling I-Control.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van adviesrapporten voor ICT projecten van meer dan 1 miljoen euro.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een functie van Adviseur op het gebied van ICT/IV.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met het organiseren en uitvoeren van adviesopdrachten met diverse partijen en ervaren is met het monitoren van het adviestraject.
– Je hebt relevante ervaring met het opstellen van beleidsnotities (adviesnota’s, beleidsreacties en oplegnota’s).
– Je hebt gewerkt bij JenV onderdelen.
– Je hebt relevante ervaring met het adviseren van lijnmanagers.
– Je hebt ervaring op het gebied van relatiemanagement.
– Je bent verantwoordelijk geweest inzake het aansturen van ICT projecten boven 1 miljoen.

Competenties:
– Teamplayer
– Zelfstandig werken
– Sociaal vaardig
– Omgaan met veranderende prioriteiten en tijdsdruk

Interviewcriteria:
– Je bent in staat om helder uiteen te zetten hoe een CIO stelsel werkt en welke taken, verantwoordlijkheden en welke bevoegdheden horen bij de diverse betrokken stakeholders.
– Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten voor het uitvoeren van de opdracht
– Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
– Je voldoet aan de gevraagde competenties en past daarmee binnen het team.
– Je bent in staat om ideeën en oplossingen over te brengen en bent klantgericht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 09-07-2018
Duur: ca. 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 26 en 27

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.