Aanvraag 20122720
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen.

Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie.

Gemeentelijke Organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige project- en Informatiemanager met ruime ervaring op het gebied van zowel projectmanagement als informatiemanagement. We vragen iemand die aantoonbare ervaring heeft met innovatieve trajecten waarbij er zeker in de begin fase voldoende ruimte is voor out of the box denken en creatieve ideeën, maar wel het eind resultaat en klantbelang voor ogen houdt en daarop stuurt. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de klant als het project starten en leiden naar het gewenste resultaat.

Je bent een stevige projectmanager die in staat is om met de verschillende, soms tegengestelde belangen in de organisatie om te gaan. Je weet de prioriteiten te stellen in overeenstemming met de opdrachtgever. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen.

Werkzaamheden:
– Initieert projecten vanaf de verkenningsfase tot eindresultaat
– Adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en stemt af met stakeholders
– Stelt benodigde projectdocumenten op zoals het projectplan en business case en rapporteert hierover
– Zorgt ervoor dat alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document op beheersmatige manier worden behaalt
– Draagt zorg voor de resources van het projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties en zorgt ervoor dat belemmering zo snel mogelijk worden weggenomen;
– Zorgt ervoor dat de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus kortcyclisch en met vast ritme wordt gevolgd, en aantoonbaar tot verbeteringen leidt
– Intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn
– Onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen
– Zorgt dat de eindproducten goed in beheer worden genomen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
– Je hebt een relevante HBO/ WO opleiding (in de richting van bedrijfskunde of informatica).
– Je hebt kennis van informatievoorzieningen binnen het ruimtelijk domein binnen gemeente.
– Je hebt in het bezit van een WO diploma.
– Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met ICT- projectmanagement en – methodieken in de afgelopen 10 jaar.
– Je hebt ruime ervaring met projecten op het snijvlak van ICT en business in de rol van businessconsultant.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ruime aantoonbare ervaring in het succesvol volbrengen van project met behulp van Prince 2.
– Je hebt ervaring binnen grote overheidsorganisaties.
– Je hebt ervaring met gemeentelijke inkoopprocessen.

Competenties (expert):
– Overtuigingskracht
– Innovatief handelen
– Besluitvaardigheid
– Samenbindend leiderschap

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.