Aanvraag 20122714
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdrachtgever:
De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling. De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte.

Omschrijving Opdracht:
Je draagt in het Injus-team bij aan nieuwe releases en applicatief onderhoud voor het Informatieportaal Justitiabelen (Injus). Injus is een informatieportaal dat gegevens uit meerdere bronnen (onder meer DJI, maar ook intern: JDS en SKDB) combineert om zodoende tot één uniform raadpleegbaar overzicht te komen over het verlof en vrijkomen van een justitiabelen. Dit met als doel om partijen in de strafrechtketen goed en op tijd te informeren. Zo heeft het Openbaar Ministerie/Informatiepunt Detentieverloop deze gegevens bijvoorbeeld nodig om dit aan slachtoffers en nabestaanden te verstrekken en een onverwachte confrontatie tussen dader en slachtoffer te kunnen voorkomen. De politie heeft o.a. detentie informatie nodig over veelplegers, en burgemeesters worden in het kader van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van plegers van zeden- en ernstige geweldsmisdrijven in de gemeente.

Werkzaamheden:
Je draagt bij als software developer aan de sprintmatige voortbrenging voor Injus. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done per sprint. Van jou wordt verwacht dat je daarbinnen bijdraagt aan (bouw)testen van door jou opgeleverde componenten en die van collega-ontwikkelaars, inclusief reviewen en opstellen van user stories. Je stemt af met collega-ontwikkelaars en testers. Je ondersteunt de testers eveneens proactief, om gezamenlijk een kwalitatief en middels SonarQube gemeten resultaat neer te zetten. Er dient een geautomatiseerde regressietest (als combi-inspanning tussen bouw en test) in door ons gebruikte tooling te worden opgeleverd. Je draagt daar dan ook proactief aan bij, en zorgt voor herhaalbare geautomatiseerde bouwtests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor onder andere Jenkins en Parasoft.

Interviewcriteria:
– Je ‘klikt’ met de gesprekspartners en past daarmee in het team.
– Integratie werk met alle teamleden als ‘default’ werkhouding, ook willen testen.
– Attitude rondom kennisborging en documentatie naar beheerteam.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor een initiële periode van 6 maanden.
– Je beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring als ontwikkelaar in een Oracle-omgeving: Oracle 12c, met als componenten SOA-Infra, SOA-suite, WebLogic.
– Je beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en (bouw)testen van REST-/Webservices, in de periode van 2015 tot nu.
– Je beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met het toepassen en verwerken van XML en XSLT, in de periode van 2015 tot nu.
– Je bent minimaal beschikbaar vanaf 02-07-2018.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van geautomatiseerd (bouw)testen.
– Je beschikt over ruime ervaring met tool Jenkins.
– Je beschikt over ruime ervaring met tool SonarQube.
– Je beschikt over ruime en aantoonbare ervaring met continuous integration.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 02-07-2018
Duur: ca. 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 25 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.