Aanvraag 20122732
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening (IV) te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).
Onderdeel van de afdeling zijn 2 teams Proces- en Informatiemanagement (PIM1 en PIM2). Binnen de teams zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesanalyse en -beheer, privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
Het project Upgrade BI heeft als doel een vernieuwde en ingerichte infrastructuur op te leveren voor het leveren van Management Informatie van het cluster Sociaal binnen de domeinen Onderwijs, Jeugd en Zorg. De infrastructuur bestaat uit een 3 lagen architectuur. Op de datalaag worden Oracle databases ingericht ten behoeve van Datawarehouses. Op de dataverwerkingslaag wordt Business Objects Data Services (BODS) als ETL tooling ingezet en op de rapportage- en data analyselaag wordt Business Objects 4.2ingezet. De Senior BI specialist  heeft als taak om het team te begeleiden om de huidige Data warehouse structuur gebaseerd op handmatige ETL (Oracle packages) en Oracle Warehouse Builder Mappings over te zetten naar een duurzame Data warehouse structuur bestaande uit gescheiden databases t.b.v. een OTAP straat en rekening houdend met performance en privacy wetgeving (AVG) waarbij BODS als ETL tooling wordt ingezet.

Daarnaast neem je het team mee in het toepassen van o.a. best practices op basis van jouw ervaring en autoriteit als senior en streeft ernaar om deze in de werkwijze van het team te borgen. Tevens neem je de organisatie mee in de meerwaarde en mogelijkheden voor de organisatie die het slim inzetten van  business intelligence methodes, tools- en applicaties met zich mee kan brengen. Je stelt een 0-meting op om het huidige niveau binnen het BI-maturitymodel in kaart te brengen en ontwikkelt een realistische roadmap om het team, in samenhang met de ambities van de organisatie, naar een gewenst niveau te brengen. Je houdt daarbij rekening met de benodigde tijd om als team en als  organisatie kwalitatief te kunnen groeien en de tijd die nodig is om  de data architectuur en de data infrastructuur op een hoog kwalitatief niveau te krijgen. Ambities liggen op het vlak van data gedreven organiseren en werken, self service BI, predictive analytics en data governance vraagstukken. Samen met de BI coördinator en de informatie analisten maak je de data ambities van de organisatie waar en/of adviseert over de benodigde randvoorwaarden die de organisatie moet invullen.

Werkzaamheden:
– Begeleid je en ontwikkel je mee tijdens het migratieproces naar de nieuwe infrastructuur van OJZ.
– Coach je BI medewerkers in het ontwerpen en het realiseren van de eindproducten.
– Adviseer je over de inrichting van de Datawarehouses en het ETL tool op de korte en middellange termijn.
– Bewaak je de opgelegde eisen m.b.t. security en privacy wetgeving.
– Kom je met voorstellen voor een efficiëntere werkwijze en implementeert deze voorstellen.
– Heb je zorg voor de beheerbaarheid van het eindresultaat.
– Lever je standaarden en richtlijnen op basis van best practices.
– Controleer je opgeleverd werk van andere informatie analisten.
– Ben je gesprekspartner voor de beleidsafdelingen OJZ en denkt mee over de inrichting van de samenwerking met een nieuwe Data/Services afdeling.
– Informeert en enthousiasmeert de OJZ organisatie over de mogelijkheden en toegevoegde waarde vanuit het business intelligence vakgebied.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
– Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en een minimaal behaald HBO diploma.
– Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 6 jaar ervaring opgedaan met Datawarehouse architecturen.
– Je hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het ETL tool Business Objects Data Services.
– Je hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met Business Objects Web Intelligence 4.1 of hoger.
– Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met een DWH omgeving die gebaseerd is op Oracle database technologie en SQL.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt werkervaring opgedaan binnen een grote (semi-)overheidsorganisatie (> 4.000 fte).
– Je hebt kennis en ervaring met BI en Data Management Tooling als Information Steward en Power Designer.
– Je hebt kennis en ervaring opgedaan binnen de gemeentedomeinen Onderwijs, Jeugd en Zorg.
– Je hebt kennis en ervaring met Security en Privacy vraagstukken conform de nieuwe Europese Wetgeving (AVG).

Competenties (expert):
– Omgevingsbewustzijn
– Samenwerken
– Initiatief
– Leiderschap
– Resultaatgerichtheid
– Communicatieve eigenschappen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 02-07-2018
Duur: 01-02-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: tussen 25 en 29 juni 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.