Aanvraag 20122742
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:             
Als Informatie Analist houd je, je bezig met verschillende en complexe informatie- en analysevraagstukken. Het kan dan gaan om aanpassingen van bedrijfsprocessen, het analyseren en beschrijven van de informatie-vragen of over regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business.

Werkzaamheden:        
– Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen.
– Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA.
– Regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business.
– Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen informatiehuishouding, beleidsdocumenten en  interne procedures.
– Globaal ontwerp en acceptatiecriteria.
– Functioneel ontwerp en hierbij behorende dataspecificaties.
– Analyseren en beschrijven van de informatie-vragen, proces vereisten (aangepast en nieuw) en vereiste functionaliteit van de business (vraagkant).
– Inhoudelijke rechtvaardiging (impactanalyse en businesscase) voor de vernieuwing van applicaties op basis van een procesanalyse, informatieanalyse waarbij kosten en baten zijn afgewogen.
– Je spreekt de taal van de business domeinen.

Functie eisen (knock-out criteria):         
– Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau opgedaan door werkervaring en door een Bachelor of Master Information Management, Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of een diploma in een soortgelijke richting;
– Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als informatieanalist of soortgelijke functie.
– Je hebt vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals:
x Procestooling : (ARIS, MAVIM).
x Projectmatig werken (PMW, PRINCE2, IPMA).
x Beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL).
x Agile-ontwikkelmethoden (Scrum).
x Business Information Management Foundation (BISL).
– Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.

Functie wensen (gunningscriteria):   
– Je beschikt over werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
– Je beschikt over werkervaring en affiniteit met het Dienstverleningsdomein.

Competenties:
– Initiatief
– Organisatiesensitiviteit (gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen)
– Analytisch vermogen
– Accuraat
– Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26 – 29 juni 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.