Aanvraag 20122737
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
A. Beheert de ICT middelen, door:
– het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
– het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
– het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
– het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
– het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen.
– het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan.
– het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
– het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
– het bewaken en signaleren van de status van de ICT middelen en het proactief handelen hierop.
– het nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
– het begeleiden van leveranciers.
– het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.

B. Verricht daarnaast de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden, door het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Linux platformen.
– Je hebt minimaal 2 jaar NetappCD ONTAP aantoonbare ervaring.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met Puppet.
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Redhat.
– Je bent 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met de strategische platformen Linux en storage.
– Je hebt kennis van scripting (AWK, SHELL, enz.)
– Je hebt kennis van Veritas.
– Je hebt kennis van de Defensie omgeving.
– Je hebt praktijk ervaring met het beheren van een storage omgeving.
– Je kunt denken en werken vanuit een architectuur.

Competenties:
– Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
– Oplossingsgericht, praktisch ingesteld.
– Coachende vaardigheden (medewerkers kunnen opleiden).

Inzet Periode:
Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening, ca. september.
Duur: 1800 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: vanaf week 27 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.