StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19700101
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Samen met je collega’s bij het SBT beheer je de infrastructuren en applicaties op het gebied van interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten.

Werkzaamheden:
– signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen
– uitvoeren van testroutines
– verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden)
– beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Windows 2008/2012 en Linux) en van diverse technische (politie)applicaties
– doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk
– opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften
– installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer
– Na een inwerkperiode draai je mee in het piket.

Waar ga je werken:
Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICT beheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de politie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines.

Doelstelling:
Het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operating systemen als op het gebied van applicaties.

Verantwoordelijkheden:
Samen met de collega’s van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 01-10-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2019 voor 36 uur per week.
– Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur in de richting ICT.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren.
– Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer.
– Je hebt  de volgende kennis en werkervaring:
x Windows 2008
x Windows 2012
x Powershell
– Je hebt kennis van Linux (Red Hat en/of Ubuntu) of bereidheid om deze op te doen.
– Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls.
– Je hebt ervaring met agile werken in een scrumteam.
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting ICT.

Competenties:
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 01-10-2018
Duur: 30-09-2019
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: eind week 25 of begin week 26

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.