Aanvraag 20122730
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum21 juni 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Field Services & Logstics van de afdeling Infrastructuur & Services (I&S), organisatorisch ondergebracht in het Diensten Centrum Operations (OPS) van het Joint IV Commando (JIVC), de ICT dienstverlener van Defensie. Het cluster Field Services en Logistics is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wijzigingen en oplossen van incidenten aan de werplekmiddelen en -infrastructuur op klantlocaties in Nederland, Duitsland en het Caribisch gebied. Ook is het cluster verantwoordelijk voor de afroep, opslag en distributie van werkplekmiddelen.

Werkzaamheden van de Medior ICT beheerder:
– Het schoonmaken van Desk, Laptops en Thin Clients
– Diagnose uitvoeren op retour ontvangen ICT materiaal
– Reparaties uitvoeren op retour ontvangen ICT materiaal
– Verzendklaar maken van ICT materiaal
– het uitvoeren van installatiewerkzaamheden
– Verricht de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
X het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden
X het registreren van afwijkingen en problemen
X Het aanleveren van configuratiebeheer informatie.

Speelruimte:
Je bent verantwoording verschuldigd aan de Unitmanager I&S over de juiste afhandeling van de aanvragen en incidenten en over naleving van de afspraken en regels.

Werktijden:
07:30 tot 16:00

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde MBO 3 opleiding, richting ICT.
– Je bent in het bezit van een geldig ESD certificaat.
– Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat.
– Je bent in het bezit van Rijbewijs B.
– Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift, niveau moedertaal.
– Je moet in staat zijn om licht tilwerk te verrichten.
– Je bent 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met het werken op een service verlenende organisatie d.w.z. een ICT reparatie afdeling.
– Je hebt ervaring met het diagnosticeren en repareren van ICT hardware.
– Je hebt kennis en ervaring van Microsoft Windows 7 of hoger.
– Je hebt kennis en ervaring in het schrijven van instructiehandleidingen.
– Je hebt ervaring met het refurbishen van mobile devices.

Competenties:
– Analyseren
– Flexibel
– Nauwkeurig
– Plannen en organiseren
– Verantwoordelijk
– Initiatief
– Samenwerken
– Integer

Inzet Periode:
Schatting 1390 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1390 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Huis ter Heide
Startdatum: zsm na screening, ca. september
Duur: 1390 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-06-2018
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: juli 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.