Aanvraag 20122706
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
A. Beheert de ICT middelen, door:
– het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
– het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
– het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
– het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
– het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen.
– het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan.
– het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
– het testen van de geleverde ICT middelen.
– het bewaken en signaleren van de status van de ICT middelen en het proactief handelen hierop.
– het aannemen van storingsmeldingen.
– het nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
– het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
– het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.
B. Verricht de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
– het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.
– het registreren van afwijkingen en problemen.
– het aanleveren van configuratiebeheer informatie.
C. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:
– het melden van afwijkende situaties bij de eindgebruiker.
– het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar een functie vervuld als Beheerder ICT.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met een werkzaamhedenregistratiesysteem.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op een Network Operations Center (NOC).
– Je bent bereid te werken in ploegendiensten (24×7).
– Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO Opleiding Informatica, Computertechniek of Telecommunicatie op niveau 4.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken met Microsoft Exchange 2013 of hoger.
– Je bent in het bezit van certificeringen op gebied van Microsoft MCSA of MCSE.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ondersteunen van Apple producten.
– Je bent minimaal 40 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met werken op een NOC.
– Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met het OSI-model en kunt dit in de praktijk toepassen.
– Je hebt uitgebreide kennis van Microsoft Exchange, aan te tonen met een (deel-)certificaat.
– Je hebt uitgebreide kennis van ITIL en kunt dit aantonen met een geldig certificaat.
– Je hebt kennis van Windows Server 2012 (of latere versie) met Active Directory aan te tonen met een (deel-)certificaat.
– Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties:
– Analyseren
– Flexibel
– Nauwkeurig
– Plannen en organiseren
– Verantwoordelijk
– Initiatief

Inzet Periode:
Schatting 5760 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 5760 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Soesterberg
Startdatum: zsm na screening, ca. september
Duur: 5760 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 26 en/of 27

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.