Aanvraag 20122738
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De rve ICT verzorgt voor de gemeente Amsterdam de standaard ICT. De medewerkers hebben een gestandaardiseerde Amsterdamse Digitale Werkomgeving (ADW) en kunnen bij rve ICT terecht voor ondersteuning. Daarmee is de rve ICT dé ICT serviceorganisatie voor alle clusters en stadsdelen in Amsterdam. Zo ontstaat er eenheid in de ICT, verbetert de informatievoorziening en gaan we effectief en efficiënt om met onze middelen.

Gemeentelijke Organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
Invulling van de rol Scrum Master in het Scrum Team LCM-Amsterdamse Digitale Werkomgeving (ADW).

Werkzaamheden:
Je ondersteunt het team en de organisatie daaromheen bij het werken conform de beginselen van agile werken en de Scrum implementatie hiervan. Begeleiden van het team en wegnemen van belemmeringen alsmede het opleiden van de team leden in hun rollen binnen het team op basis van learning by doing.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
– Je hebt kennis van Automation en orchestration van processen en infrastructuur.
– Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma.
– Je hebt 2 jaar aantoonbare grondige kennis van en ervaring met het domein Agile Scrum.
– Je hebt 2 jaar aantoonbare grondige kennis van en ervaring met het domein DevOps.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van het Agile ontwikkelen van digitale werkomgevingen.
– Je hebt ervaring met het schrijven van stukken ten behoeve van besluitvorming.

Competenties:
– Teambuilder
– Structurerend
– Besluitvaardigheid
– Doorzettingsvermogen
– Organisatiesensitiviteit
– Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 02-07-2018
Duur: 31-5-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 27 en week 28 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.