Aanvraag 20122741
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
Binnen het team voor het beheer ARIS als onderdeel van de dienst OBAM (Ontwikkelen en Beheren Architectuur Modellen) is invulling van een capaciteitsbehoefte voor een Senior Adviseur BPM en Enterprise Architecture Management noodzakelijk.

Werkzaamheden:
– Uitvoeren van (innovatie)opdrachten voor o.a. het implementeren van de Integrale Defensie Architectuur op het ARIS/Alfabet platform en het ondersteunen van defensiemedewerkers in het gebruik van ARIS en Alfabet.
– Ondersteunen van modelleurs bij het modelleren van architectuurmodellen.
– Uitvoeren van kwaliteitscontroles zoals semantische checks en analyses.
– Ontwikkelen van rapportages en publicaties in ARIS en Alfabet.
– Uitvoeren van een synchronisatie naar de SAP Solution Manager.
– Adviseren over Business Proces Management en Enterprise Architecture Management en toepassingen van het ARIS/Alfabet platform op diverse managementlagen.
– Ondersteunen/adviseren/opleiden van defensiemedewerkers in het gebruik van ARIS en Alfabet.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde, Informatie Voorziening (IV), I(C)T.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ARIS.
– Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Alfabet.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de techniek van het ARIS platform.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met Connect.
– Je hebt ervaring met PPM (Process Performance Manager).
– Je hebt ervaring met modelleertechnieken EPC (Event-driven Process Chains) en/of BPMN (Business Process Modeling Notation) en/of UML (Unified Modeling Language).
– Je hebt ervaring met synchronisatie ARIS – SAP.

Competenties:
– Analyseren
– Communiceren
– Klantgerichtheid
– Samenwerken

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht.

Inzet Periode:
Schatting 3840 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3840 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening, ca. september
Duur: 3840 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 27 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.